Brooklyn Beckham memakai Leica M10

LOKASI: London

Klik ikon pada foto di bawah ini untuk mendapatkan info lebih lanjut.